Conditiemeting NEN 2767

Met een conditiemeting conform de NEN 2767 krijgt u helder inzicht in de onderhoudskwaliteit van uw onroerend goed. Met deze objectieve methode voor de inspectie van bouwkundige en installatietechnische onderdelen van een gebouw, wordt allereerst de ernst, omvang en intensiteit van gebreken in een gebrekenscore vastgelegd.

Risico-analyse

De gebrekenscore wordt vervolgens verwerkt in de conditiemeting NEN 2767 waarin de risicoklasse van het gebouw wordt weergegeven. In de rapportage van een conditiemeting wordt een risico-analyse verwerkt, zodat een goede afweging kan worden gemaakt van de vervolgacties. Dit kan een kostenraming, een taakstellende jaarbegroting of een meerjarenonderhoudsplan zijn.