Meerjarenonderhoudsplannen

Met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) heeft u als vastgoedeigenaar of VvE-beheerder helder inzicht in het toekomstig onderhoud (en de bijkomende kosten) van uw onroerend goed. Onze deskundige inspecteurs helpen u graag met het opstellen van een juist en compleet plan.

Technische inspecties

Periodiek en gedegen technisch onderzoek is van groot belang om inzicht te krijgen in de bouwkundige staat van uw pand. Visiplan verzorgt bouwtechnisch onderzoek, galerij- en balkoninspecties, gevelinspecties hoogbouw, Dak Risico Inventarisatie & Evaluaties (RI&E), technisch due diligence en conditiemetingen conform de NEN 2767.

Huisvestingsmanagement

Staat uw organisatie voor de keuze van verbouwen, verhuizen, nieuwbouw of renovatie? Wij helpen u graag met het maken van de juiste keuze en begeleiden het gehele huisvestigingstraject. Vanaf het idee tot en met de inrichting van een gebouw.