Meerjarenonderhoudsplannen

Met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) heeft u als vastgoedeigenaar of VvE-beheerder helder inzicht in het toekomstig onderhoud (en de bijkomende kosten) van uw onroerend goed. Onze deskundige inspecteurs helpen u graag met het opstellen van een juist en compleet meerjarenonderhoudsplan en adviseren u welk onderhoud er jaarlijks moet worden opgepakt.

De voordelen van een meerjarenonderhoudsplan

  • Inzicht in de huidige bouwkundige en installatietechnische status van het gebouw
  • Een heldere planning en begroting voor toekomstig onderhoud
  • Beter inzicht in uw financiën
  • De benodigde reserveringen worden direct in kaart gebracht

Onze werkwijze

Het meerjarenonderhoudsplan wordt opgesteld op basis van een uitgebreide bouwkundige en installatietechnische inspectie en opname volgens de NEN 2767, dé norm voor conditiemeting. De resultaten worden door ons verwerkt in een digitale opname met daarin:

  • De conditiescores van alle bouwdelen
  • Foto’s
  • Een uitgebreid integraal advies
  • Een kostenindicatie van direct uit te voeren herstel- en onderhoudswerkzaamheden

Begeleiding onderhoudswerkzaamheden

Het toekomstige onderhoud wordt na afloop van de inspectie begroot voor een periode van 20 tot 50 jaar. Uiteraard houden we hierbij rekening met het budget dat u hiervoor beschikbaar heeft. Ook het beheer van huisvesting en de begeleiding van de uitvoering van het onderhoud zijn bij visiplan in vertrouwde handen. Onze onderhoudsdeskundigen zijn geregistreerd bij Sertum en in het bezit van het COMOG-certificaat.

Prestatiegericht onderhoud

Ook voor actualisatie van uw huidige MJOP of voor prestatiegericht onderhoud kunt u bij ons terecht. Met behulp van prestatiegericht onderhoud, ook wel resultaatgericht onderhoud genoemd, wordt uw onderhoud geclusterd, wat direct zorgt voor een daling van de onderhoudskosten en een hogere klanttevredenheid. Lees meer

Meer informatie

De inspecteurs van visiplan verzorgen meerjarenonderhoudsplannen voor de meest uiteenlopende nieuwbouw-, renovatie-, en bestaande bouwprojecten door heel het land. Bekijk ons werk en neem voor meer informatie of vragen contact met ons op via 015 - 251 52 21 of info@visiplan.nl.