Bouwtechnisch onderzoek

Een bouwtechnisch onderzoek geeft u inzicht in de bouwkundige staat van een gebouw. Bijvoorbeeld omdat er schade is ontstaan, of omdat er in de buurt bouwactiviteiten gaan plaatsvinden. Bij een bouwtechnisch onderzoek in het geval van schade wordt er onderzocht wat het bouwkundige probleem is, waardoor het is ontstaan en wat een mogelijke oplossing is voor herstel. In de meeste situaties kan bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd worden door middel van een visuele inspectie. 

Opname voor bouwactiviteiten

Vinden er binnenkort bouwactiviteiten plaats in de buurt van uw pand? Bijvoorbeeld heiwerk, de ophoging van bouwgrond of het plaatsen van een duiker onder de weg? Door vooraf een opname uit te voeren, kan achteraf worden uitgesloten of de schade te wijten is aan de bouwactiviteit, of dat dit al aanwezig was en mogelijk verergerd is door de bouwactiviteit.