Prestatiegericht onderhoud

Met behulp van prestatiegericht onderhoud, ook wel resultaatgericht onderhoud genoemd, wordt uw onderhoud geclusterd, wat direct zorgt voor een daling van de onderhoudskosten en een hogere klanttevredenheid. Visiplan bemiddelt graag bij het regelen van het prestatiegericht onderhoud van uw vastgoed.

Hoe werkt het?

Door het onderhoud van uw vastgoed uit te besteden volgens de principes van prestatiegericht onderhoud, neemt het klachtenonderhoud af. Het planmatig onderhoud en het klachtenonderhoud moet dan wel aan dezelfde onderhoudsaannemer worden uitbesteed. Deze samenwerking wordt verwoord in een contract met een afsprakenstelsel, de Service Level Agreement. Wij helpen u graag met het opstellen van deze contracten en de monitoring van de samenwerking met uw onderhoudsaannemer.

De voordelen:

  • Afname van het aantal klachten
  • Toename van klanttevredenheid
  • Snellere en betere afhandeling van het onderhoud
  • Geclusterde en efficiënte uitvoering
  • Daling van de onderhoudskosten
  • Minder orders waardoor minder facturen