Ambassade Zuid-Afrika

Den Haag

Huisvestigingsmanagement  bij de Ambassade van Zuid-Afrika in Den Haag.

  • Sector: Kantoren, overheid, restauratie, woningen
  • Projectlocatie: Den Haag
  • Opdrachtgever: The Government of the Republic of South Africa, through its Embassey in the Hague
  • Aannemer: Breijer
  • Architect: Linea architecten
  • Realisatie: 2011 - 2015
  • Werkzaamheden: Huisvestigingsmanagement, Bouwkundig tekenwerk

Het project bevindt zich in een vooraanstaande historische wijk in een binnenstedelijke situatie. Het eindresultaat van het project zal een ambassade zijn, bestaande uit de Kanselarij (inclusief appartement), het Consulaat met de Garages & Walkway en de Residentie, die op basis van het onderhoudsschema opgesteld door visiplan met het extra Programma van Eisen, eenmaal voltooid opnieuw zal voldoen aan de Nederlandse nationale wet- en regelgeving (Bouwbesluit, Gebruiksbesluit) alsook de eisen van de Republiek Zuid-Afrika.

De werkzaamheden van visiplan omvat het opstellen van het Meerjaren Onderhouds Plan incl. het uitwerken van de gewenste planaanpassingen van een Programma van Eisen in een schetsontwerp met kostenbegroting (fase 1). Op basis van een goedgekeurd fase 1 is het onderhoud en ontwerp volledig uitgewerkt in een plan om te worden aanbesteed. Na oplevering van het project zal het Meerjaren Onderhouds Plan worden bijgesteld en kan visiplan tevens adviseren in het jaarlijks onderhoud.