Herinspecties bij gemeentelijke vastgoedportefeuille

Heerenveen

De gemeentelijke gebouwen in de gemeente Heerenveen moeten opnieuw geïnspecteerd worden volgens de NEN 2767. Het vastgoed is verdeeld over de gemeente Heerenveen en deel-gemeente; Akkrum, Aldeboarn, De Knipe, Haskerdijken, Heerenveen, Jubbega, Luinjeberd, Mildam, Nes & Oranjewoud.

Meerjarenonderhoudsplan en herinspectie

Visiplan is namens Antea Groep gevraagd voor het actualiseren van huidige meerjarenonderhoudsplannen en het uitvoeren van herinspecties conform de NEN 2767. De gemeentelijk vastgoedportefeuille bestaat uit diverse panden. Denk hierbij aan:

  • Begraafplaatsen; baar-huisjes, bergingen, klokkenstoelen
  • Brugwachterhuisjes, rioolgemalen, stadsboerderijen
  • Dierenopvang en -asiel
  • Kantorencomplex, gebouwen voor wijkbeheer; garages, bergingen, kantines
  • Parkeergarage (totaal ca. 20.000 m² bvo)
  • Sporthal en gymzalen
  • Theater
  • Zwembad

De afbeeldingen zijn te zien bij projecten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op, telefoonnummer 015 – 251 52 21 of per e-mail info@visiplan.nl 

Aandelen overdracht

We hebben heuglijk nieuws!

Bereikbaarheid tijdens de bouwvak

De kantoren van visiplan blijven geopend tijdens de vakantieweken.

Afscheid Hans Roseboom

Na bijna 20 jaar verband gaat Hans ons verlaten.