Herinspecties bij gemeentelijke vastgoedportefeuille

Heerenveen

De gemeentelijke gebouwen in de gemeente Heerenveen moeten opnieuw geïnspecteerd worden volgens de NEN 2767. Het vastgoed is verdeeld over de gemeente Heerenveen en deel-gemeente; Akkrum, Aldeboarn, De Knipe, Haskerdijken, Heerenveen, Jubbega, Luinjeberd, Mildam, Nes & Oranjewoud.

Meerjarenonderhoudsplan en herinspectie

Visiplan is namens Antea Groep gevraagd voor het actualiseren van huidige meerjarenonderhoudsplannen en het uitvoeren van herinspecties conform de NEN 2767. De gemeentelijk vastgoedportefeuille bestaat uit diverse panden. Denk hierbij aan:

  • Begraafplaatsen; baar-huisjes, bergingen, klokkenstoelen
  • Brugwachterhuisjes, rioolgemalen, stadsboerderijen
  • Dierenopvang en -asiel
  • Kantorencomplex, gebouwen voor wijkbeheer; garages, bergingen, kantines
  • Parkeergarage (totaal ca. 20.000 m² bvo)
  • Sporthal en gymzalen
  • Theater
  • Zwembad

De afbeeldingen zijn te zien bij projecten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op, telefoonnummer 015 – 251 52 21 of per e-mail info@visiplan.nl 

Nieuwsbrief, Delft, Eindhoven, Zwolle

Nieuwsbrief

september 2021

In deze uitgave leest u o.a. meer over investeringssubsidie duurzame energie & energiebesparing.

Start MJOP Delta Marina

Visiplan is gestart met het opstellen van een MJOP bij Jachthaven Delta Marina in Kortgene.

Bereikbaarheid tijdens de bouwvak

De kantoren van visiplan blijven geopend tijdens de vakantieweken.