Gemeentelijke vastgoedportefeuille

Heerenveen

Namens Antea Group verzorgt visiplan de herinspecties NEN 2767 bij diverse panden in de gemeente Heerenveen.

 • Sector: Overheid
 • Projectlocatie: Heerenveen en deel-gemeente
 • Opdrachtgever: Antea Group
 • Realisatie: Q3 2021
 • Werkzaamheden: meerjarenonderhoudsplan, inspectie NEN 2767

Gemeente Heerenveen en deel-gemeente

De gemeentelijke gebouwen in de gemeente Heerenveen moeten opnieuw geïnspecteerd worden volgens de NEN 2767. Het vastgoed is verdeeld over de gemeente Heerenveen en deel-gemeente; Akkrum, Aldeboarn, De Knipe, Haskerdijken, Heerenveen, Jubbega, Luinjeberd, Mildam, Nes & Oranjewoud.

Meerjarenonderhoudsplan en herinspectie

Visiplan is namens Antea Groep gevraagd voor het actualiseren van huidige meerjarenonderhoudsplannen en het uitvoeren van herinspecties conform de NEN 2767. De gemeentelijk vastgoedportefeuille bestaat uit diverse panden. Denk hierbij aan:

 • Begraafplaatsen; baar-huisjes, bergingen, klokkenstoelen
 • Brugwachterhuisjes, rioolgemalen, stadsboerderijen
 • Dierenopvang en -asiel
 • Kantorencomplex, gebouwen voor wijkbeheer; garages, bergingen, kantines
 • Parkeergarage (totaal ca. 20.000 m² bvo)
 • Sporthal en gymzalen
 • Theater
 • Zwembad