Actualiseren MJOP Vredekerk

Zoetermeer

Visiplan is gevraagd om het meerjarenonderhoudsplan van de gereformeerde kerk in Zoetermeer te actualiseren. Lees meer over dit project.

  • Sector: Cultureel, openbare gebouwen
  • Plaats: Zoetermeer
  • Opdrachtgever: Gereformeerde Gemeente Vredekerk
  • Werkzaamheden: nulmeting, conditiemeting, meerjarenonderhoudsplan
  • Realisatie: 2018

Om het meerjarenonderhoudsplan van de Gereformeerde Gemeente Vredekerk te Zoetermeer op te stellen is er een nulmeting en conditiemeting opgesteld. 

Inspectie op locatie

Visiplan is op locatie geweest om de onderhoudbehoevende gebouwdelen te inspecteren. Conform de NEN 2767 conditiemeting is onderhoudstoestand bepaald voor de verschillende elementen. Deze inspectie is de nulmeting voor het meerjaren onderhoudsplan. 

Digitale rapportage

Na de inspectie heeft visiplan een rapport opgesteld welke digitaal aan de Vredekerk is verstuurd. In dit rapport staan de foto's gemaakt op locatie met de objectgegevens. De inventarisatiegegevens, met gespecificeerde wijzingen ten opzichte van 2008. Al deze punten zijn verwerkt tot een samenvatting, conditiemeting, advies en aandachtspunten. Tot slot is de data verwerkt tot een meerjarenonderhoudsplan in een O-prognose.