Universiteit Wageningen

Wageningen

Visiplan heeft conditiemetingen conform NEN 2767 uitgevoerd bij het vastgoed van Universiteit Wageningen.

  • Sector: Onderwijs
  • Projectlocatie: Wageningen
  • Opdrachtgever: CoSource

CoSource heeft visiplan vastgoed & onderhoud de opdracht gegeven om conditiemetingen uit te voeren, voor een groot deel van het vastgoed onttrokken uit de vastgoedportefeuille van de Universiteit Wageningen, conform de NEN 2767. De conditiemetingen zijn uitgevoerd op het terrein “de Dreijer” in Wageningen.

De functies van de gebouwen varieerde van kantoren, scholing, practicumlokalen, chemicaliën opslag, rijwielstallingen, ketelhuizen en elektriciteit voorzieningen.