Reinigingsplan rijksmonument

Rotterdam

Voor het rijksmonument, gelegen aan de Blaak 40 in Rotterdam, stelt visiplan een reinigingsplan voor de gevel op.

  • Sector: Kantoren
  • Projectlocatie: Rotterdam
  • Opdrachtgever: Yova Blaak B.V.
  • Realisatie: Q1 2019
  • Werkzaamheden: Gevelinspectie

Voor het rijksmonument, gelegen aan de Blaak 40 in Rotterdam, stelt visiplan een reinigingsplan voor de gevel op, in opdracht van Yova Blaak B.V. Het voormalig (Amsterdamse)bankgebouw is in 1946-1950 gebouwd en heeft op dit moment een monumentale en beschermde status. Om iets aan de gevel te mogen uitvoeren is het noodzakelijk om in contact te treden met monumentenzorg in Rotterdam.

Gevelreiniging rijksmonument

Gevelreiniging brengt in alle gevallen een zeker schaderisico met zich mee. Reiniging kan de gevel mechanisch of chemisch beschadigen en hiermee de cultuurhistorische waarde en schoonheid negatief beïnvloeden. Wanneer er toch goede redenen bestaan om te reinigen, is het van groot belang voor het monument en het milieu dat de reiniging veilig en verantwoord wordt uitgevoerd. Het opstellen van een reinigingsplan bestaat uit de volgende stappen; vooronderzoek, opstellen reinigingsplan en vergunning aanvraag.