Provinciehuis Fryslân

Leeuwarden

Visiplan verzorgt een conditiemeting en stelt een meerjarenonderhoudsplan op voor het Provinciehuis Friesland in Leeuwarden.

  • Sector: Overheid
  • Projectlocatie: Leeuwarden
  • Realisatie: Q1 2020
  • Werkzaamheden: Conditiemeting NEN 2767, Meerjarenonderhoudsbudgettering

Voor het provinciehuis Friesland verzorgt visiplan een conditiemeting en meerjarenonderhoudsbudgettering (MJOB).

Het provinciehuis bestaat uit meerdere bouwdelen en omvat een monumentaal pand, nieuwbouw en oudbouw.

Meerjarenonderhoudsbudgettering

De conditiemeting wordt uitgevoerd conform de NEN 2767 en is er op gebaseerd dat er door de inspecties een beeld wordt verkregen van de onderhoudstoestand van de bouwkundige elementen en technische installaties. Met behulp van deze informatie wordt vervolgens het MJOB geactualiseerd.