Pand Tasmanstraat

Amsterdam

Voor 39 vastgoedlocaties in Amsterdam is visiplan gevraagd voor het opstellen van de conditiemeting NEN 2767 en meerjarenonderhoudsplannen. 

  • Sector: Cultureel, kantoren, onderwijs, overheid, zorg
  • Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
  • Plaats: Amsterdam
  • Werkzaamheden: Conditiemeting NEN 2767, Meerjarenonderhoudsplan
  • Realisatie: januari - april 2019

Gemeente Amsterdam heeft visiplan de opdracht gegeven voor het uitvoeren van conditiemetingen conform NEN 2767en het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen voor ca. 39 vastgoed locaties. De locaties bevinden zich in de gemeente Amsterdam.

Onderhoudsbeheer

De verwerking van de inspecties wordt uitgevoerd in het onderhoudspakket Planon. De panden bestaan onder andere uit ateliers, scholen, sportaccommodatie en instellingen voor welzijn, zorg en maatschappelijke dienstverlening.

Meerjarenonderhoudsplan

Het meerjarenonderhoudsplan geeft inzicht in de onderhoudskosten die gemaakt moeten worden in de komende jaren om de conditie van het gebouw op een acceptabel niveau te houden.