Kinderdagverblijf De Velden

Den Haag

Voor kinderdagverblijf De Velden in Den Haag mochten wij een meerjarenonderhoudsplan opstellen.

  • Sector: Onderwijs, zorg
  • Projectlocatie: Den Haag
  • Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
  • Realisatie: 2017

Namens de gemeente Den Haag verzorden wij een meerjarenonderhoudsplan bij kinderdagverblijf De Velden.

Meerjarenonderhoudsplan

Het meerjarenonderhoudsplan geeft inzicht in de onderhoudskosten die gemaakt moeten worden in de komende jaren om de conditie van het gebouw op een acceptabel niveau te houden.