Gevelonderzoek

Haarlem

Gevelonderzoek bij woningen in Haarlem.

  • Sector: Woningen
  • Projectlocatie: Haarlem
  • Opdrachtgever: Elan Wonen

Elan wonen Haarlem vastgoedbeheer heeft Visiplan de opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit van de gevels voor een viertal woningcomplexen in Haarlem. Met behulp van een mobiele hoogwerker zijn alle langsgevels onderzocht. In het onderzoek zijn alle onderhoudsbehoevende bouwdelen, zoals metselwerk, lateien, kozijnen, dilatatievoegen, balkons, draagconstructies, verfsystemen e.a. onderzocht.

Alle resultaten zijn in een rapportage verwerkt. In deze rapportage is o.a. te lezen hoe de constructieve veiligheid van het metselwerk is gewaarborgd en ook is er te lezen over de onderhoudsverwachting binnen een kort middel of lang termijn.

Het doel van dit onderzoek was een beeld verkrijgen van de constructieve veiligheid en de onderhoudsverwachtingen voor een langere exploitatieperiode.