Gemeente Katwijk

Katwijk

Visiplan coördineert de verbouwing van het gemeentehuis en verzorgt de projectleiding bij onderhoudsprojecten.

  • Sector: Overheid
  • Projectlocatie: Katwijk
  • Opdrachtgever: Gemeente Katwijk
  • Realisatie: Q4 2019 - 2020
  • Werkzaamheden: Projectleiding, meerjarenonderhoudsplannen, technische inspecties

Projectleiding

Visiplan heeft van de gemeente Katwijk de opdracht gekregen om  de verbouwing van het gemeentehuis te coördineren en bij onderhoud gerelateerde vraagstukken de projectleiding te verzorgen. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Vanuit gebouwenbeheer, coördineren van de verbouwing van het gemeentehuis.
  • Maken van uitvoeringsplannen en technische omschrijvingen.
  • Uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden.
  • Het (her-) inspecteren van gebouwen conform NEN 2767 en het opstellen van de meerjarenonderhoudsplannen.

De GOTIK-aspecten (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit) zijn het uitgangspunt bij de uitvoering van het werk.

Verbouwing gemeentehuis

In het nieuwe 'toekomstbestendige' gemeentehuis komen alle publieksfuncties op één plek. Het moet laagdrempelig en goed bereikbaar zijn voor iedereen. Kortom, een gemeentehuis waar de burgers zich welkom voelen en goed geholpen worden.