Gemeente Amsterdam

Amsterdam

Visiplan heeft in opdracht van de Gemeente Amsterdam een conditiemeting en meerjarenonderhoudsplan opgesteld voor verschillende culturele panden.

  • Sector: Cultureel, kantoren, woningen
  • Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, afdeling Gemeentelijk Vastgoed
  • Plaats: Amsterdam
  • Werkzaamheden: Conditiemeting NEN 2767, Meerjaren onderhoudsplan
  • Realisatie: start augustus 2017 - heden

Conditiemeting NEN 2767

In augustus 2017 heeft gemeente Amsterdam, visiplan opdracht gegeven voor het uitvoeren van conditiemetingen conform NEN 2767 en het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen voor 40 locaties in Amsterdam.

De verwerking van de inspecties is uitgevoerd in het onderhoudspakket Planon door middel van de PCA module. De panden bestonden onder andere uit wijkcentra, kerktorens, bibliotheken en verzamelkantoren.

Meerjarenonderhoudsplan

Het meerjarenonderhoudsplan geeft inzicht in de onderhoudskosten die gemaakt moeten worden in de tijd om de conditie van het gebouw op een acceptabel niveau te houden.

Afgesproken resultaat

In deze opdracht is met gemeente Amsterdam afgesproken om conditiescore 3 te handhaven.