Conditiemetingen huurwoningen

Zeist

 Visiplan is gevraagd om een conditiemeting uit te voeren bij 871 huurwoningen in Zeist conform NEN 2767.

  • Sector: Woningen
  • Projectlocatie: Zeist
  • Opdrachtgever: Woongoed Zeist
  • Realisatie: Q3/4 2019
  • Werkzaamheden: Conditiemeting NEN 2767
  • Omvang: 871 huurwoningen

Woongoed  Zeist is voornemens om hun woningbezit te verduurzamen.

Om de huidige staat van de woningen te bepalen is aan visiplan gevraagd om een conditiemeting conform NEN 2767 te verzorgen bij 871 huurwoningen.

Conditiemeting NEN 2767

Met een conditiemeting conform de NEN 2767 wordt helder inzicht verkregen in de onderhoudskwaliteit van onroerend goed.

Met deze objectieve methode voor de inspectie van bouwkundige en installatietechnische onderdelen van een gebouw, wordt allereerst de ernst, omvang en intensiteit van gebreken in een gebrekenscore vastgelegd. De gebrekenscore wordt vervolgens verwerkt in de conditiemeting NEN 2767 waarin de risicoklasse van het gebouw wordt weergegeven.

In de rapportage van een conditiemeting wordt een risico-analyse verwerkt, zodat een goede afweging kan worden gemaakt van de vervolgacties.