15 panden Stadherstel

Den Haag / Leidschendam

In opdracht van Stadsherstel Den Haag mochten wij een conditiemeting en kwantiteitbepaling voor 15 panden in Den Haag en Leidschendam verzorgen.

  • Sector: Cultureel, kantoren, overheid, retail
  • Plaats: Den Haag & Leidschendam
  • Opdrachtgever: Stadsherstel Den Haag
  • Realisatie: Juni 2018
  • Werkzaamheden: Conditiemeting NEN 2767, kwantiteit bepaling

Stadsherstel Den Haag heeft visiplan gevraagd om een conditiebepaling voor het onderhoud uit te voeren voor een aantal monumentale panden binnen de huidige vastgoedportefeuille. In de opdracht is de gehele buitenschil bekeken, gevels en daken. 

Conditiemeting

Er heeft een conditiemeting inclusief kwantiteitbepaling plaatsgevonden voor een 15-tal panden in het centrum van Den Haag en Leidschendam. De inspecties voor de conditiemeting zijn uitgevoerd volgens de inspectiemethodiek NEN 2767.

Digitaal rapport

Voor de verwerking van de inspectieresultaten is gebruik gemaakt van een tablet, fotocamera en het softwarepakket O-prognose. De uiteindelijke resultaten zijn in een digitale rapportagevorm aan Stadsherstel aangeleverd.