Objecten Hoogheemraadschap van Delfland

Delfland gebied

Visiplan is gevraagd voor het uitvoeren van conditiemetingen NEN 2767 bij ca. 200 objecten.

  • Sector: Waterschap
  • Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Delfland
  • Projectlocatie: Gebied Delfland
  • Realisatie: 2023 - 2025
  • Werkzaamheden: Conditiemeting NEN 2767 bij ca. 200 objecten

Het Hoogheemraadschap van Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland is één van de 21 waterschappen die Nederland telt. Het kantoor is gevestigd in het Gemeenlandsuis in Delft. Zij zorgen voor voldoende water, schoon water, stevige dijken en het zuiveren van het afvalwater. Het gebied waarbinnen Delfland zijn taken uitoefent, wordt begrensd door de Noordzee, de Nieuwe Waterweg en de lijn Berkel en Rodenrijs, Zoetermeer en Wassenaar.

Conditiemeting NEN 2767

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft visiplan gevraagd om de staat van hun vastgoed in beeld te brengen op basis van de NEN 2767. Deze vastgoedportefeuille bestaat uit diverse objecten. Denk hierbij aan:

  • Kantoren
  • Woningen
  • Gemalen
  • Opmalingen