Appartementencomplex Alferbos, Hoevenbos, Jagersbos, Laveibos

Zoetermeer

Voor 4 appartementencomplexen in Zoetermeer is visiplan gevraagd om een meerjarenonderhoudsplan op te stellen.

  • Sector: Woningen
  • Projectlocatie: Zoetermeer
  • Opdrachtgever: VvE Alferbos, VvE Hoevenbos, VvE Jagersbos en VvE Laveibos
  • Realisatie: Q1 2021
  • Werkzaamheden: Meerjarenondhoudsplan 4x

Voor VvE Alferbos, VvE Hoevenbos, VvE Jagersbos en VvE Laveibos mochten wij een meerjarenonderhoudsplan opstellen. De appartementencomplexen dateren uit de jaren 70 en bevinden zich in Zoetermeer.

  • VvE Alferbos 2 - 246  bestaat uit 244 wooneenheden.
  • VvE Hoevenbos 1 - 309 bestaat uit 307 wooneenheden
  • VvE Jagersbos 1 - 137 bestaat uit 135 wooneenheden
  • VvE Laveibos 2 - 218 bestaat uit 215 wooneenheden

Inspectie NEN2767 en meerjarenonderhoudsplan

Het meerjarenonderhoudsplan geeft inzicht in de onderhoudskosten die gemaakt moeten worden in de komende jaren om de conditie van een gebouw op een acceptabel niveau te houden. Onze visuele inspectie wordt verricht conform NEN 2767 conditiemeting.