Nieuw Marienpark

Leidschendam

Voor VvE Nieuw Mariënpark in Leidschendam mochten wij een meerjarenonderhoudsplan opstellen.

  • Sector: Woningen
  • Projectlocatie: Leidschendam
  • Opdrachtgever: VvE Nieuw Mariënpark
  • Realisatie: 2019
  • Werkzaamheden: Meerjarenonderhoudsplan

Voor VvE Nieuw Mariënpark in Leidschendam mochten wij een meerjarenonderhoudsplan opstellen.

Meerjarenonderhoudsplan

De onderhoudsbehoevende gebouwdelen zijn visueel geinspecteerd conform NEN 2767. Deze inspectie is de nulmeting voor het meerjarenondershoudsplan.

Het meerjarenonderhoudsplan geeft inzicht in de onderhoudskosten die gemaakt moeten worden in de komende jaren om de conditie van een gebouw op een acceptabel niveau te houden.