Pand In de Betouwstraat

Nijmegen

Voor de gemeente Nijmegen verzorgden wij een nulinspectie en meerjarenonderhoudsplan In de Betouwstaat.

  • Sector: Overheid, vastgoed
  • Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen
  • Plaats: Nijmegen
  • Werkzaamheden: Nulmeting, meerjarenonderhoudsplan, controle brandveiligheid, inspectie waterinstallatie

De gemeente Nijmegen was voornemens het gebouw aan de In de Betouwstraat te verhuren aan een derde. Om de kwaliteit (NEN 2767) van het gebouw vast te stellen, is contact gezocht met visiplan. Tevens mochten wij een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opstellen.

Extra werkzaamheden

Tijdens de inspectie hebben we ook direct de controle op brandveiligheid (NEN 6059) en de inspectie en op legionella in de waterinstallatie direct meegenomen.