Samenwerking met gemeente Delft

maintenance & engineering

Met trots kunnen wij vertellen dat de gemeente Delft een samenwerkingscontract aangaat met visiplan. De komende vier jaren verzorgen wij de maintenance & engineering voor 16 gymzalen in de gemeente Delft.

Ventilatieonderzoek

De 1e fase van ons werk betrof het inspecteren van de gymzalen in verband met COVID-19. De vraag luidde; 'Hoe kunnen wij in de gemeente Delft blijven sporten en voldoen aan de richtlijnen van het RIVM en de protocollen algemeen verantwoord sporten vanuit het NOC-NSF?'. 

Met de door ons uitgevoerde inspecties en adviezen is inzichtelijk gemaakt welke bouwkundige en installatietechnische acties er ondernomen moeten worden. 

Begeleiding onderhoudswerkzaamheden

Naast het verzorgen van een hygiënische strategie zijn wij ook gevraagd om de huisvestiging de komende vier jaar op een verantwoord niveau te brengen en te behouden. Visiplan start met het uitvoeren van een conditiemeting conform NEN 2767 en actualisatie van het meerjaronderhoudsplan. Gevolgd door een plan van aanpak, rekeninghoudend met beschikbaar gestelde budgetten. Het plan omvat een koppeling tussen achterstallig onderhoud, planmatig onderhoud samen met plannen voor verduurzaming. Dit om zo efficiënt mogelijk met de financiële budgetten om te gaan.

Deze mooie opdracht zal gepaard gaan met een nauwe samenwerking tussen de gemeente, Sportfondsen, Bam en Bertens bouw. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op, telefoonnummer 015 – 251 52 21 of per e-mail info@visiplan.nl 

Bereikbaarheid tijdens de kerstvakantie

De kantoren van visiplan zijn gesloten van 22 december 2023 t/m 2 januari 2024. Telefonisch zijn we beperkt bereikbaar in deze periode.

Aandelen overdracht

We hebben heuglijk nieuws!

Afscheid Hans Roseboom

Na bijna 20 jaar verband gaat Hans ons verlaten.