Visiplan verzorgt advies gevelreiniging

Blaak, Rotterdam

Voor een rijksmonument, gelegen aan de Blaak 40 in Rotterdam, stelt visiplan een reinigingsplan voor de gevel op in opdracht van Yova Blaak B.V. Het voormalig (Amsterdamse) bankgebouw is in 1946-1950 gebouwd en heeft op dit moment een monumentale en beschermde status. Om iets aan de gevel te mogen uitvoeren is het noodzakelijk om in contact te treden met monumentenzorg in Rotterdam.

Gevelreiniging rijksmonument

Gevelreiniging brengt in alle gevallen een zeker schaderisico met zich mee. Reiniging kan de gevel mechanisch of chemisch beschadigen en hiermee de cultuurhistorische waarde en schoonheid negatief beïnvloeden. Wanneer er toch goede redenen bestaan om te reinigen, is het van groot belang voor het monument en het milieu dat de reiniging veilig en verantwoord wordt uitgevoerd. Het opstellen van een reinigingsplan bestaat uit de volgende stappen; vooronderzoek, opstellen reinigingsplan en vergunning aanvraag.

Vooronderzoek

Dit bestaat onder andere uit:

  • Vaststellen doel en noodzaak reinigen van de gevels;
  • Vaststellen bouwkundige staat van de gevels, door middel van een inspectie;
  • Vaststellen aard van de ondergrond, materiaal, afwerking, oppervlakte texturen;
  • Vaststellen type en soorten verontreiniging;
  • In deze fase wordt er contact gezocht met monumentenzorg over het reinigen van de gevel.

Opstellen van een reinigingsplan

  • Bepaling reinigingsmethodes naar aanleiding van het vooronderzoek en dit verwerken in een stappenplan;
  • Overleg met monumentenzorg over de toe te passen reinigingsmethode.

Vergunning aanvraag

  • De afstemming met monumentenzorg, over de toe te passen reinigingsmethode;
  • Indienen van een omgevingsvergunning bij de gemeente is niet noodzakelijk.

Jaaroverzicht 2019

Natuurlijk zijn we op heel veel projecten trots, maar deze zetten wij graag even in de schijnwerpers!

Het verhaal van… Erwin Stok

In 'het verhaal van' maken we kennis met onze medewerkers en de projecten waar zij actief zijn. Dit keer spraken wij met Erwin Stok, inspecteur bij visiplan, die momenteel onder andere werkzaam is voor VvE Wijdeblik in Breukelen. 

Samenwerking Stichting Opkikker

Als je kind ziek is, kun je als gezin alle kracht gebruiken. Precies dat is waar Stichting Opkikker bij kan helpen. Lees meer over onze mooie samenwerking.